Leuk dat je wilt deelnemen. Zou je svp eerst willen inloggen of aanmelden
organisatie

Belangenvereniging Buurt 10, de Eendracht

Non-profit

Wij zijn de belangenvereniging Buurt 10, de Eendracht.
Hoewel onze vereniging als actiegroep in 2014 is gestart hebben wij ons ontwikkeld tot een vereniging die inmiddels meer doet voor onze wijk. Natuurlijk blijven we strijden voor de terugkeer van openbaar vervoer in onze wijk, maar de algehele leefbaarheid speelt een steeds belangrijkere rol. Daarom proberen we in gesprekken met gemeenteambtenaren de leefbaarheid in onze wijk zo goed mogelijk te houden en te verbeteren. U moet hierbij denken aan zaken als (verkeers)veiligheid, zwerfvuil/(natuurvuil als afgevallen bladeren e.d.) dat overal in de wijk ligt, onderhoud van het groen, trottoirs e.d.


Ook ten aanzien van zaken als de festivals en het bijbehorende locatieprofiel trachten wij het beste voor de buurt er uit te halen o.a. door direct contact te hebben met de betrokken ambtenaren alsmede door in te spreken bij het stadsdeel en bij de centrale stad.


Kijk verder op onze eigen website https://bvb10a.nl/ 

Deel dit: