Project   

Verduurzaming Meander Amstelveen

2 / 6
V
geplaatst op 12 februari 19, 16:11 uur

‘De Meander’ is een stedenbouwkundig ensemble dat bestaat uit 4 laagbouw- en 6 hoogbouw VvE’s. Het doel van het project is om te onderzoeken welke verduurzamingsstappen er mogelijk zijn voor deze 4 laagbouw en 6 hoogbouw appartementen complexen. Algemene verduurzaming van de 10 gebouwen is noodzakelijk i.v.m. de energietransitie.

 

 

Toelichting:

Er wordt gestart met een haalbaarheidsoverzoek op gebouwniveau waarbij gekeken wordt naar warmteverlies versus energieverbruik. Daarnaast wordt ook gekeken naar de isolatiewaarden (dak, kozijnen, spouw-metselwerk), de ventilatie en die worden afgezet tegen een “ideaal beeld”.  Het bureau dat dit haalbaarheidsonderzoek gaat uitvoeren zal de huidige stand onderzoeken en aan de hand van hun bevindingen een korte-, middellange- en lange termijn toekomstvisie presenteren (bijvoorbeeld: gasloos, energieneutraal, Nul-op-de-Meter) .
Indien voor de uitvoering van één van de toekomstvisies een lening noodzakelijk is, is daarbij de gedachte dat de besparingen op individueel & collectief onderhoud, groot onderhoud en vermijdbare kosten, de rente en aflossing van de lening dekt.

Gewenst resultaat: Appartementenblokken, 6 hoogbouw en 4 laagbouw uit jaren 60: volledig Energieneutraal, gasloos, nul-op-de-meter.

Welk gebied heb je gekozen en waarom? Welke alternatieve scenarios heb je overwogen?

4 project-updates toon alle updates

Anke Bollen


­ Inhoudelijk belichtte de presentatie: Hoe staat ons gebouw er nu voor met informatie uit het Archief Architectuurinstituut ­ Uitkomsten van het onderzoek tot nu met 3 scenario’s ­ Financiële consequenties huidige koers versus andere scenario's ­ Wat zal dit opleveren: resultaat: gemid Lees meer
27-mrt-2019 15:21

Anke Bollen


Op 27 en 28 maart j.l. hebben informatie avonden met de bewoners van de HB pilot en de LB pilot plaatsgevonden. Agenda was idem aan de presentatie op 20 maart j.l. In verschillende groepjes is vervolgens gediskussieerd over de volgende 3 vragen: - We wonen hier graag omdat ...... - We hebben last v Lees meer
9-jun-2019 21:26