Project   

Meerdelen

V
Geplaatst op 22 oktober 19, 16:28 uur

Onze missie is een groene stad met ruimte om te leven, spelen en fietsen. Met schone lucht en leuk contact met de buren. En een elektrische deelauto onder handbereik.

De energietransitie maken wij leuk en laagdrempelig. Elektrische auto's en zonnepanelen duur? Niet als je ze deelt!

 

Toelichting:

Veel buurtgenoten hebben interesse in autodelen en nog meer hebben behoefte aan meer ruimte op straat. Ruimte voor groen en ruimte voor onze kinderen. Op dit moment zijn wij bezig een inventarisatie te maken van draagvlak, subsidies en partners. Wij hebben al een partner voor de app!

E-mailadres  helpen@meerdelen.com
Gewenst resultaat Meer ruimte en meer groen
Autodelers gebruiken maar 1 parkeerplaats, terwijl gewone autorijders er 5 gebruiken. Dat betekent meer ruimte voor spelen, meer ruimte voor fietsen en meer ruimte voor groen!

Schonere lucht
Onze elektrische auto’s stoten geen uitlaatgassen uit, het opladen met onze zonnepanelen is goed voor ons klimaat en de schone lucht en de groene zonnestroom van Van de Bron voor de resterende stroombehoefte ook. Dankzij het extra groen wordt de lucht schoner en doordat fietsen meer ruimte krijgen krijgt onze hele buurt meer ruimte voor bewegen in de buitenlucht.

Beter voor klimaat
Autodelers gebruiken maar 1 auto, terwijl gewone autorijders er 5 gebruiken. Dus hoeven er 4 auto’s niet gebouwd te worden, hetgeen een grote CO2 besparing is. Ook maken autodelers meer gebruik van fiets en OV, hetgeen ook CO2 uitstoot bespaart. Dankzij de opwek van elektriciteit met eigen zonnepanelen (en de bijzonder efficiënte DC-DC oplaadmethode) beperken we de impact van de resterende autokilometers. Het groen op de vrijgekomen parkeerplaatsen neemt CO2 op uit de lucht.
Foto
Meer ruimte, meer groen
2 project-updates

Jesse van den hoven

Project volgens planning

MeerDelen heeft subsidie ontvangen van gemeente Amsterdam! Nu hebben wij budget voor ledenwerving en erkenning als Duurzaam Initiatief! Wie ken jij in Amsterdam Oost (liefst Watergraafsmeer) die een deelauto wil gebruiken, wil verdienen aan het uitlenen van zijn auto, of zich wil inzetten voor mee Lees meer
4-feb-2020 11:52

Jesse van den hoven

Project volgens planning

Update: Onze demo-dag van 16 mei gaat niet door vanwege de coronamaatregelen. De herkansing komt naar verwachting op zaterdag 19 september. Aanmeldingen hiervoor zijn al welkom!

Op XXX houden wij een demo-dag, waarbij de hele Watergraafsmeer gratis kan komen proefrijden in elektrische auto's. Zie ve...

Lees meer
4-mrt-2020 14:41