Leuk dat je wilt deelnemen. Zou je svp eerst willen inloggen of aanmelden
Project

W.E.N.S - Werkgroep Energietransitie Nieuw Sloten

Geplaatst op 25 januari 2022, 11:58 uur
Illustration

De werkgroep Energie is onderdeel van het bredere initiatief van Duurzaamheidsambassadeurs in Amsterdam Nieuw-Sloten.

Op het gebied van duurzaamheid staat er voor ons allemaal, bewoners, bedrijfsleven & gemeente, veel te gebeuren op wijkniveau. Neem het thema “van aardgas af” of meer vogels, bloemen en bijen in de wijk. De duurzaamheidsambassadeurs van Nieuw Sloten hebben dan ook een eerste stap gezet in de communicatie en informatievoorziening over dit onderwerp richting de bewoners van Nieuw Sloten. De werkgroepen Energietransitie en Groen hebben als doel om iedereen in onze wijk te voorzien van de relevante informatie om zo individueel én collectief een weloverwogen keuze te kunnen maken. Daarom zullen we u de komende tijd zo goed mogelijk op de hoogte proberen te houden, o.a. via een nieuwsbrief. Hierin zullen ook evenementen en bijeenkomsten worden aangekondigd of links naar andere initiatieven in & buiten de wijk.

Op onze website wens.amsterdam kunt u meer informatie kunt vinden. Aankomende periode zal ook de werkgroep Groen een website krijgen. Met deze website willen we sneller en beter communiceren waar we mee bezig zijn en wat we gezamenlijk willen kunnen bereiken. Het geeft u ook de mogelijkheid om uw mening, ideeën en plannen te delen met andere bewoners in de wijk.

Doelgroep
Volwassenen
Idee
Deel dit:
1 projectupdate

John van Gelder


Bewonersavond op 7 maart was succesvol. Informatie over verduurzamen en plan van aanpak werd gedeeld door W.E.N.S. 

Zie bijgaand filmpje presentatie (excuses voor lage geluidskwalitieit) en ook de presentatie als achtergrond info.

De volgende bewonersbijeenkomst voor Nieuw Sloten is op 16 mei, kijk ...

lees meer
0
Open de update in eigen pagina
Projectleiders
Contactpersonen
Verantwoordelijke organisatie
Nog geen reacties
Georganiseerde activiteiten