Project
Lopend

Verduurzamen Nintemanbuurt: van onderzoek naar uitvoering

Geplaatst op 11 januari 2023, 12:04 uur
Illustration

Aan de Nieuwe Purmerweg en het begin van de Buikslotermeerdijk ligt in Amsterdam-Noord de Nintemanbuurt. Dit buurtje telt ongeveer 40 woningen dat eind jaren 80 is aangelegd. Sinds het najaar van 2021 buigt een groep enthousiaste bewoners zich over de vraag hoe de Nintemanbuurt kan worden verduurzaamd. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is de Regionale Energiestrategie. Daarin staat dat Nintemanbuurt op termijn "All Electric" moet worden verwarmd. 

In de oriëntatie naar klimaatneutrale oplossingen kijkt de werkgroep naar de eigenschappen van de woningen, zoals het heteluchtsysteem dat de woningen verwarmt. Gezien de complexiteit van het vraagstuk wil de werkgroep een beroep doen de expertise van WarmteTransitieMakers (WTM). Hun inzet moet via een subsidie mogelijk worden gemaakt. Het bestuur van de Bewonersvereniging dient hiervoor een verzoek in bij de gemeente. De verwachting is dat het onderzoek in het tweede kwartaal van 2023 kan starten en worden afgerond. 

Toelichting

In de zomer van 2022 is er een enquête gehouden onder de bewoners van de Nintemanbuurt. Daarin is gevraagd naar de mate waarin woningen zijn verduurzaamd of dat hier concrete plannen voor bestaan. De enquete maakt duidelijk dat voldoende draagvak onder de bewoners bestaat om de buurt te verduurzamen. Betaalbaarheid blijft daarbij een belangrijke voorwaarde. 

De werkgroep zal de bewoners actief betrekken bij de onderzoeksaanpak van WTM en delen na afloop de uitkomsten hiervan. Afhankelijk van de onderzoeksresultaten zal er een uitvoeringsplan moeten worden opgesteld. 

Gewenst resultaat 
De weg naar een verduurzaamde buurt verloopt in een aantal fases. De eerste fase is de onderzoeksfase, gevolgd door de planfase en de uitvoeringsfase. Hoe de fasen er precies uitzien is afhankelijk van de het onderzoek door WTM. De werkgroep zal hier regelmatig een update geven over de voortgang.
Deel dit:
2 reacties

Pauline Westendorp

ma 13 februari 2023 17:14
Mooi project, Menno! Is het gelukt met ondersteuning van gemeente? Anders kan je deze maand, februari 2023, nog kijken of je een zetje in de rug kan krijgen van 02025: zie https://02025.nl/koplopersfonds

Menno van Tartwijk

di 14 februari 2023 10:40
Dank voor je reactie Pauline. De subsidieaanvraag wordt du moment behandeld. We gaan een blik werpen op je suggestie.