Reis naar schone energie

02025 heeft een reisgids ontwikkeld die bedoeld is om koplopers richting te geven in hun transitieproces en ze wil wijzen op belangrijke stappen gedurende het proces. De reisgids is verdeeld in 5 fases, die samen de reis naar schone energie van begin tot eind weergeven.


We willen de reisgids goed bijhouden, hij is nooit af. Mocht u ideeën hebben of punten van verbetering laat het ons alstublieft weten, u kunt een mailtje sturen naar thijs@02025.nl.

Relevante reisverhalen

Project

De K-buurt in Amsterdam-ZuidOost

In de wijken Kantershof en Kelbergen staan in de parkeerkuilen carports. Mijn carport staat leeg. Zonder rijbewijs en zonder auto fiets ik door het leven. De platte daken van de carports zijn ook leeg
6 / 6
Project

ontwikkelbuurten Venserpolder, Holendrecht, Reigersbos, K-buurt en startbuurt H-buurt.

Ik ben !Woon programmamedewerker ontwikkelbuurten en aardgasvrij. Ik ben een verbinder tussen bewoners en stakeholders en biedt een meedenknetwerk, als het gaat om participatie in ontwikkelbuurten.

1 update

1 / 6
Project

Stadionbuurt Koploper Schone Energie

Welk vraagstuk lossen we op?
Door als wijk over te gaan op schone energie, leggen we een piepklein stukje van de puzzel van het wereldvraagstuk dat we een te dikke deken om de aarde hebben. Door deze ...

2 updates

2 / 6
Project

Bajes Kwartier

De grote kans van de energietransitie is niet alleen naar hernieuwbare energiebronnen maar ook decentralisering naar de gebruikers. Door meer lokale netten te ontwikkelen kunnen vraag- en aanbod worde...

1 / 6