Activiteit

Kennis- en netwerkbijeenkomst voor initiatief uit de stad!

donderdag 11 april 2024 , 16:45 - 21:00 uur

Het verslag komt hier te staan. Helemaal onderaan kan je de de presentatie van 02025 en een paar initiatieven vinden. En die van Nieuw Sloten staat hier. Heel goed gedaan, René Goossens! en die van Geranne uit De Banne.. ook heel fijn! 

Samen met de Tolhuistuin en MeentCoop organiseert 02025 een bijeenkomst rond kennis, netwerk en financiering van initiatieven uit de lokale gemeenschap. Kortom: over gemeenschapseconomie.
Er liggen enorme mogelijkheden om bijvoorbeeld het energievraagstuk, het klimaatvraagstuk, biodiversiteit en het grondstoffenvraagstuk lokaal op te lossen. En dan nog niet te spreken over armoedevraagstuk. In de EU, de Tweede Kamer en de gemeenteraad wordt over al deze domeinen veel gesproken. Wie mag de energiebesparing in de buurt organiseren, energie opwekken en energie delen? Van wie zijn de windmolens? En van wie zijn de grondstoffen? Wie heeft tekort, wie teveel?

Iedereen is welkom op 11 april in de Tolhuistuin. Mensen met een initiatief of anders geïnteresseerden. Mensen die al middelen kregen uit de fondsen van Tolhuistuin of 02025 of mensen die dat (nog) niet kregen. Ambtenaren, bedrijven, bewoners. 

Toelichting
Er zijn twee sessies op het gratis toegankelijke evenement op 11 april 2024: het eerste deel is gericht op initiatieven die concreet op zoek zijn of waren naar financiering voor hun volgende stap. Het zijn onder andere alle initiatieven die zich inschreven voor het Energie Koplopersfonds of Het Loket. Het tweede deel is breder, gericht op inspiratie, kennisdeling en netwerk opbouwen. Het is mogelijk de -gratis- sessies los van elkaar te volgen, of allebei. We vragen iedereen zich hier aan te melden. 

Doel sessie 1
Deze is vooral bedoeld voor deelnemers van Het Loket van de Tolhuistuin uit Noord en de energiekoplopers uit heel Amsterdam. 'Het Loket' staat open voor projecten die bijdragen aan circulariteit of verbintenis met bewoners in Amsterdam Noord. Initiatieven die zich bij 02025 aanmelden dragen op de één of andere manier bij aan energiebesparing of het opwekken van schone energie in een 'gebied': een buurt, wijk, bedrijventerrein, gemeenschap, Vereniging van Eigenaren, etcetera. Alle aanvragers en alle bestaande en nieuwe koplopers zijn welkom om verder te praten en te horen over mogelijke volgende stappen.

Doel sessie 2
Hier staat kennisdeling centraal en geven we voorbeelden ter inspiratie voor de gemeenschapseconomie. Wat betekent een windpark op zee in cooperatief eigendom voor de energiezekerheid, de lokale economie en energiearmoede? We bespreken vragen zoals: welke boost kan het geven aan de klimaatdiscussie? De warmtenetdiscussie? Van wie wordt de geothermische warmte die onder Amsterdam ligt? 

Beschrijving van het programma:
Sessie 1 in Tuinhuis
16:45  Inloop met soep en brood in Tuinhuis
17:00 Opening door Willem Draaisma.
- Voorstelronde aanwezigen
- Pauline Westendorp van 02025 over het Energie Koplopersfonds #2 met 39 initiatieven
- Charlotte Verhoef van Tolhuistuin over Het Loket in Noord met 24 initiatieven
17:15 De initiatieven vertellen hun verhaal en hun vraag voor de volgende stap
18.30 Financiele ondersteuningsmogelijkheden 
- link naar site met andere regelingen
- David Zuilhof over het fonds, kennis en netwerk in de energietransitie van de Rabobank
- Wies Oudshoorn namens duurzaamheidscoördinatoren over financiële ondersteuning en kennis en netwerk vanuit de gemeente Amsterdam.
18:45 Wrap up en vervolgafspraken

Sessie 2 In Zonzij 
19:00 Start inloop
19:30 Start inspiratie en kennisdeling gemeenschapseconomie
19:35 Wat is de waarde in geld en andere waardes van de gemeenschapseconomie, door Sophie Bloemen van MeentCoop
19:45 Wat is de waarde van het ontwikkelen en beheren van een lokaal warmtenet, door initiatiefnemer Ted Zwietering, voorzitter van Ketelhuis WG en welke rol speelt de overheid? Ook bij het mogelijk herhalen hiervan?
20:00 Verhaal van een prachtinitiatief uit Noord. Nicky Castricum, de Vlinderman, vertelt zijn bijdrage aan een groenere wereld. Hij benut braakliggende grond van de gemeente Amsterdam om daar insectvriendelijke planten te laten groeien.
20:15 Uitgebreid in gesprek met de zaal over een bloeiende samenwerking tussen overheid en gemeenschapsinitiatieven. Welke rol speelt de overheid in publiek-collectieve samenwerkingen, zoals het financieren van lokale fondsen voor tientallen lokale initiatieven. En gaan we verder daarin? Komt er een warmtenet in gezamenlijk eigendom van overheid en bewoners? Een gezamenlijk coöperatief Amsterdams windpark op zee? Wie participeert in wiens initiatief? Een gesprek in het kader van de 'Bezinning' over gezamenlijke ambities, gedeelde waarden bij gemeente, bewoners en bedrijven. Geleid door drie experts op het gebied van de theorie van samenwerking, gemeenteinitiatief en gemeenschapsinitiatief. 
21:00 Einde en borrel

Waarom gemeenschapseconomie? De genoemde vraagstukken bieden een enorme kans voor lokale economie. Overal ter wereld. Om samen te werken en om samen de schouders onder de vraagstukken te zetten. Er zijn veel mensen actief rond energie, duurzaamheid of gemeenschapseconomie. Daar gaat ook geld naar toe, bijvoorbeeld via lokale organisaties als Tolhuistuin en 02025. De EU, de gemeente Amsterdam en andere organisaties maken dit mogelijk.

Is er al gemeenschapseconomie in Amsterdam? 
Jazeker. Op vele plekken, alleen wordt het vaak niet zo gezien. Een onzichtbare kracht. Denk aan De Groene Hub in Zuidoost waar lokale bewoners worden opgeleid om hun talent in te zetten in energiebesparing als fixen en gordijnen maken. En gezien het aantal aanvragen voor het Energie Koplopersfonds en Het Loket van de Tolhuistuin, is er nog veel meer krachtig lokaal initiatief in de stad! Om te zorgen dat zoveel mogelijk initiatieven een stap verder geholpen worden, organiseren we de meetup op 11 april 2024. Zodat kennis en netwerk gedeeld wordt. Ook met de initiatieven die nog geen middelen kregen uit de bescheiden fondsjes. 

Over de programma partners: 
Het loket van de Tolhuistuin: zie Subsidieregeling 'Het Loket' - Tolhuistuin
Het Energiekoplopers Fonds https://02025.nl/koplopersfonds 
De incubator voor de gemeenschaps­economie MeentCoop 

Aanmelden
Meld je hier aan voor sessie 1 of 2 of voor beide sessies. 

Locatie
Tolhuistuin
Kosten
Gratis
Doelgroep
Iedereen (alle leeftijden)
Omschrijving doelgroep 
Initiatieven in Amsterdam e.o. en de mensen die initiatieven een stap verder kunnen helpen.
Documenten
maximum aantal deelnemers
100
Deel dit:
2 reacties

Geranne Lautenbach

vr 12 april 2024 17:26
Het was een mooie bijeenkomst! Heel inspirerend. Ik heb de slides van mijn presentatie en korte info over ons buurtproject nu ook op dit platform geplaatst https://02025.nl/organization/9969/buurtvereniging-banne-waterkant

Pauline Westendorp

di 16 april 2024 18:13
Fantastisch, dank, Geranne! Jullie verhaal is erg indrukwekkend! Over lokale intelligentie gesproken!