Bericht

Versneld aansluiten op warmtenet in plaats van gas?

Geplaatst op 8 februari 2022, 09:19 uur
Illustration

Duizenden corporatiewoningen en ook particuliere woningen kunnen de komende jaren versneld aansluiten op het warmtenet. Dit geldt voor buurten waar al een warmtenet ligt. In een informatief programma in Pakhuis De Zwijger gaven woningcorporaties, de gemeente Amsterdam en Vattenfall uitleg over dit voorstel. Het plan draagt bij aan de doelstelling om in Amsterdam in 2040 geen aardgas meer te gebruiken voor warm water en het verwarmen van woningen en gebouwen.

Hielke Ploeg van !WOON sprak in het programma over de positie van bewoners. Net als Peter Weppner van de Federatie van Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) benadrukte hij dat huurders de keuze krijgen of zij wel of niet instemmen. De corporatie komt met een voorstel. “Om tot een goed plan te komen wordt dit eerst besproken met de betreffende bewonerscommissies. Het is daarom belangrijk dat je als huurders van een complex een bewonerscommissie hebt. Je kunt je dan met elkaar voorbereiden op de voorgestelde veranderingen en waar 70% instemming van de bewoners voor nodig is”.

Keuzes voor huurders en eigenaar-bewoners
Eigenaren van woningen (al dan niet in een VvE) zullen zelf moeten beslissen of het aanbod om aan te sluiten op het warmtenet passend is of niet. “Voor hen is het aan te raden om met buren te onderzoeken wat voor hen haalbaar is, omdat dit ook om investeringen vraagt. We kunnen helpen om buren samen te brengen om dit met elkaar te bespreken en aanvullende informatie geven, zoals het inzichtelijk maken wat je nu kwijt bent aan je gasinstallatie” aldus Hielke in een nagesprek. “Corporaties en gemeente geven aan dat zij buurten tijdig informeren. !WOON helpt bewoners om in gesprek te gaan met elkaar, corporaties, gemeente en andere partijen.”

Wanneer is mijn buurt aan de beurt?
Warmtenet wordt in grote delen van Amsterdam gezien als een passend alternatief voor gas. De gemeente heeft in 2020 een transitievisie warmte vastgesteld. Die maakt inzichtelijk wanneer welke buurt aardgasvrij wordt en wat dan het voorkeursalternatief is. In het programma gaf een van de opstellers van de transitievisie, Jade Oudejans, nader uitleg.

Op de site van de gemeente kan je eenvoudig vinden wat het voorkeursalternatief is voor elk adres en in welke periode de betreffende buurt aardgasvrij wordt. Kijk hiervoor op op deze pagina en vul je adres in. Voor mensen die de uitgebreide analyse van hun buurt willen zien is de complete visie hier te bekijken.

De uitkomst van de transitievisie warmte is de basis van de ‘Buurtuitvoeringsplannen’. Deze plannen moeten met de buurt opgesteld worden en hierin wordt vastgesteld voor  welk alternatief of alternatieven in deze buurt aanvullende subsidie verleend wordt en gedurende welke periode. Nu is nog geen termijn vast te stellen wanneer je echt aardgasvrij moet zijn, maar er wordt aan wetgeving gewerkt waarmee dit in de toekomst ook in deze plannen wordt vastgesteld.

Wat betekent aardgasvrij?
Aardgasvrij betekent dat je zonder aardgas je woning of gebouw verwarmt, je eten kookt en warm water uit de kraan krijgt. In het programma van De Zwijger legt Arno van Gestel van Vattenfall uit hoe het warmtenet werkt, waarmee je je huis kunt verwarmen en warm tapwater maakt. Ook vertelt hij hoe de prijs van warmte wordt bepaald en dat dit in Nederland aan regels gebonden is.

Meer weten over wat aardgasvrij in Amsterdam betekent en welke invloed je als bewoner hebt? Kijk dan op www.wooninfo.nl/aardgasvrij

Wil je contact met een van onze medewerkers van het programmateam aardgasvrij neem dan contact op via aardgasvrij@wooninfo.nl

Het programma “Overstappen op het warmtenet”  is hier terug te kijken.
 

 

 
 

Deel dit:
1 reactie

Michael Turel

wo 9 februari 2022 10:16
Vreemd, ik had verwacht dat !Woon wel wat kritische noten zou kraken over de "niet meer dan anders" Gigajoule prijs die immers aan hoge oudere cv systemen is gekoppeld. Dat blijkt nu dus nogal duur uit te pakken voor de gebruikers, of dat zal bij volgende tariefsaanpassing wel blijken. De tweede kame... lees meer