Bericht

Terugblik 02025 Energieontbijt "Samenwerking Gemeente en Koplopers"

Geplaatst op 14 maart 2023, 12:01 uur
Illustration

Terug in NieuwWest bij RuPare samen met veel koplopers en gemeente in dit energieontbijt. Tijdens het voorstelrondje bleek bijna 15% van de deelnemers voor het eerst bij een energieontbijt was. Mooi om te zien dat we nieuwe koplopers aan 02025 netwerk blijven verbinden!

In deze korte video impressie 02025 energieontbijt krijg je een sfeer impressie en indruk wat de deelnemers van dit ontbijt vonden. Deel deze link gerust in je netwerk of in je buurt!  

Heb je de video gezien en denk je zelf ook na over het verduurzamen van je huis of buurt maar weet je niet waar je moet beginnen? Kijk de kunst af van buurtbewoners die dit al eerder hebben gedaan en kom dan ook eens naar een Energieontbijt. Daar kan je andere buurtbewoners ontmoeten, kennis maken met andere initiatieven die al bezig zijn en betrokken bestuurders van de gemeente ontmoeten die jou kunnen helpen. 

Wat is er besproken? Klik hier voor de presentatie sheets van het gehele ontbijt
We begonnen met een gezellige inloop, inclusief koffie en de beroemde croissantjes! Het programma werd traditiegewijs door Thijs Haverkamp die samen met de aanwezigen vaststelde dat de doelstellingen en ambities van de gemeente niet anders zijn dan die van de koploper initiatieven: Amsterdam zo snel mogelijk op schone energie. Hiervoor hebben we elkaar nodig!

Paul Wallerbos- Duurzaamheidscoördinatoren stadsdelen
Wat doet een duurzaamheidscoördinator nu eigenlijk zoal? Paul gaf in zijn presentatie de rol van coördinator helder weer en ook in zijn sheets vind je de diverse organisatiediagrammen waar de coördinatoren mee verbonden zijn. Handig overzicht!. Elk stadsdeel (7) heeft zijn eigen coördinator. Het signaleren, aanjagen maar vooral koppelen van initiatieven is de rol van een coördinator. Paul benoemde het als een soort “vliegende keep”. Heb je een vraag op gebied van duurzaamheid, neem gerust met de duurzaamheidscoördinator op in jouw stadsdeel of kijk op deze site voor meer achtergrond duurzaamheidscoordinatoren  

Sander Willemsen - Energie Transitie Gebouwde Omgeving (ETGO)
Sara van Vliet - Subsidies duurzaamheid
Sander heeft vanuit zijn rol bij gemeente te maken met (warmte) initiatieven om deze waar mogelijk te combineren met de toekomstplannen van warmtevoorziening binnen de afdeling Energie Transitie Gebouwde Omgeving. Deze afdeling kan en wil helpen verschillende (warmte) initiatieven te starten of door te groeien. Sander gaf een voorbeeld aan de hand van een kaart met de locatie van het huidige warmtenet/ aardgas en inzichtelijk te maken waar deze initiatieven liggen ten opzichte van dit huidige net. Als het in buurt ligt van een bestaand net, zouden bijvoorbeeld koppel kansen zijn, maar in aantal gevallen bv Oostpoort, MeerEnergie en WG terrein liggen geheel in een “leeg gebied “. Dit biedt deze buurten potentieel de kans om een eigen warmtenet te ontwikkelen.

Andere aanvragen zijn initiatieven of organisaties die grip/invloed willen hebben op het aardgasvrij maken van hun buurt (zeggenschap) en bijvoorbeeld ook VVE’s die anders willen verwarmen en ook kijken naar warmteopties buiten het gebouw. (NB: VVE’s hebben bij de gemeente een eigen loket, zie volgende spreker, Mimi Slauerhof). Ook initiatieven van vastgoedpartijen (niet bewoners, niet per se voor de hele buurt, wel voor een lokaal warmtesysteem) worden behandeld.  

Ook ondersteunt het team bijvoorbeeld haalbaarheid van subsidie aanvragen op inhoud. Sara van Vliet legde het verschil uit van aantal subsidies die grofweg in 2 categorieën in te delen zijn:
-          Ruimte voor duurzaam op weg naar klimaatneutrale buurten Amsterdam 
-          Ruimte voor duurzaam initiatief duurzaam project en programma

 In de presentatie slides vind je nog verdere handreikingen, maar je kan natuurlijk altijd contact met Sara of afdeling subsidies opnemen voor jouw specifieke vraag. 

Mimi Slauerhoff - VvE aanpak en ondersteuning 
In amsterdam is 53% van de gebouwde omgeving in een vve georganiseerd. De gemeente heeft hiervoor een specifieke afdeling die de verduurzaming van de vve's in de stad ondersteund.

Onder andere helpen ze vve’s op weg met webinars, cursussen en netwerkbijeenkomsten, gratis energieadvies op maat en stimuleren samenwerking tussen vve’s en collectief opdrachtgeverschap in wijken. In de stadsdelen Zuidoost, Noord en Nieuw-West bieden ze extra ondersteuning aan vve’s zoals oa in Zuidoost de subsidie verduurzamende woningverbetering. Er worden 2 verschillende vve’s onderscheiden, kleine tot 12 appartementen en grotere vve. Beide hebben een eigen dynamiek en aanpak. Kijk op de site van de gemeente voor data's en inschrijving voor vve cursussen en netwerkevents. 

Naast adviezen op maat, is het vooral het delen van deze adviezen en andere vve inspireren. Hiervoor wordt soms een haalbaarheidsonderzoek gedaan voor een appartementsgebouw, welke dan als voorbeeld voor in buurt staande gelijkende gebouwen kan dienen. dat is de vve wijkgerichte aanpak. 

Last but not least is er ook ondersteuning middels specifieke vve subsidies en leningen. Bijvoorbeeld bij de vve energiebespaarlening neem de gemeente een deel (1%) van de rente over. kijk verder bij de presentatiesheets of via de website VVE Amsterdam voor meer informatie en contact.

In het algemeen is de gemeente ook goed in contact met Woningcorporaties en ook bedrijven/winkels/sportaccommodaties om hen aan te sporen te versnellen met verduurzamingsplannen. Voor de laatste groep is laatste tijd veel aandacht voor handhaving naar het verplichte energie Label C voor kantoren (50% nog niet gehaald). 
Voor scholen zijn landelijke subsidies beschikbaar maar ook organisaties, zoals schooldakrevolutie en Energiecoöperaties kunnen hier een bijdrage aan leveren.

Tessa Kramer - Klimaatstarters kennissessie  
Klimaatgesprekken geven je een handreiking , het verkleinen van je voetafdruk is belangrijk maar nog mooier is het vergroten van je handafdruk om je gesprek met buren, andere koplopers of organisaties rondom klimaat en verduurzaming prettiger en effectiever te maken. Op donderdag 23 maart geeft Tessa via 02025 een online kennissessie over dit onderwerp. Aanmelden kan via 02025 Kennissessie Klimaatgesprekken"        

Pauline Westendorp- Update 02025 Energiekoploper fonds
Het Energiekoplopers Fonds is een initiatief van 02025, waarbij €28.000 beschikbaar was gesteld om energie initiatieven te ondersteunen met geld, kennis en netwerk. De inschrijving hiervoor is helaas al gesloten en heeft 34 aanvragen opgeleverd! Drie aanvragers uit Centrum, vier uit Noord, vijf uit Nieuw-West, zes uit Zuidoost, zes uit Oost, drie uit Weesp, twee uit Zuid en vijf aanvragen gaan over 'meerdere stadsdelen tegelijk'.  Kortom stadsbreed!
Woensdag 15 maart wordt er, onder andere via een persconferentie toekenning fonds meer bekend gemaakt en later op 6 april en 1 juni nieuwe bijeenkomsten. Meer weten? Neem contact met Pauline@02025.nl  

NB : Binnenkort komt een nieuwe gemeentelijke subsidie van 75.000€ per stadsdeel beschikbaar voor gebiedsgerichte initiatieven vanuit de gemeente, hou de 02025 nieuwsbrief in de gaten. 

Aman Walia -  Onderzoek Data Center Warmte voor Amsterdam Zuidoost
Aman vertelde over zijn onderzoek dat hij heeft gedaan naar mogelijkheid voor gebruik van warmte uit Data centra in Zuidoost. Hij heeft zijn analyses gedaan vanuit 3 invalshoeken: Technisch /Sociaal /Economisch. In zijn scriptiebeschrijft hij het potentieel voor een Lokale Energie Netwerk vanuit datacenters Amstel III en ArenAPoort, waarmee ca 23.000 huizen van warmte zou voorzien kunnen worden. Belangrijk aspect is niet alleen warmte leveren maar ook vraag naar koeling. (Deze uitwisseling tussen leveren/warmte en gebruiken/koeling heet prosuming).  Hij heeft een voorstel uitgewerkt een een zogenaamd 5th generateon DHC met een potentieel om meerdere datacenters aan elkar te koppelen door Amsterdam en omstreken. Geinteressseerd in de details of kennis uitwisselen? Samenwerken? Neem contact met aman.walia2705@gmail.com            


Deel dit: