Veelgestelde vraag

22. Is de continuïteit van ons initiatief voldoende gewaarborgd ?

fase Fase 2: Scan
schaal Flat/blok, Straat, Buurt, Wijk
specialisme Organisatie
antwoord

Borging van een een initiatief is afhankelijk van de kwaliteit van het draagvlak, de technische mogelijkheden, de (tussentijdse) resultaten, de financiering en organisatie. Al die aspecten moeten ontwikkeld worden en groeien. Zorg er vanaf het begin af aan voor dat:

  • je de verantwoordelijkheden en rollen bepaald hebt op de juiste besluitvormingsniveaus (individuele woning, gebouwniveau, gebiedsniveau),
  • de juiste belanghebbenden en hulptroepen betrokken zijn in een co-creatieproces,
  • er mijlpalen bepaald, gehaald en gevierd worden,
  • de contracten voor energieproductie, -levering en -distributie goed geregeld zijn.”   
  • en dat het duidelijk is wie de trekker(s) is/zijn? en wat de kracht van het projectteam is?                                                                              

Andere veel gestelde vragen in category Fase 2: Scan: