Veelgestelde vraag

30. Is dit project financieel haalbaar?

fase Fase 2: Scan
schaal Flat/blok, Straat, Buurt, Wijk, Huis
specialisme Financieel
antwoord

De uitvoering van een energietransitie plan geïnitieerd door koplopers kent maatregelen op het niveau van een woon- en / of werkeenheid, gebouw, gebouwen clusters en hun gebied. De financiering daarvan al die maatregelen kent diverse bronnen van eigen geld, subsidies op Rijks- en gemeenteniveau, onderhoudspotten van VvE's tot (voor)financiering via investeringen van vastgoedeigenaren, energiebedrijven, netwerk ontwikkelaars speciale (pensioen, ESCO) fondsen en eventueel bankleningen of hypotheek voorzieningen.

Voor elke maatregel en oplossing zal de business case met de financieel belanghebbenden overeengekomen moeten worden. Belangrijk is om het goed inzichtelijk te maken. We raden hiervoor aan om voor bewoners te rekenen in maandlasten. Hoeveel gaan ze in de maand betalen voor hun nieuwe energievoorziening. Dan is het direct duidelijk hoeveel je meer of minder kwijt bent ten opzichte van de huidige situatie.

Voor de stappen isoleren en verduurzamen van woningen zijn subsidieregelingen die gestapeld kunnen worden.

Er zijn landelijke subsidies en gemeentelijke subsidies beschikbaar. Deze kan je vaak ook nog stapelen. Daarnaast kan collectieve inkoop (zie bijvoorbeeld hier) voordelen bieden.                        


Andere veel gestelde vragen in category Fase 2: Scan: