Veelgestelde vraag

39. Begrijpen we de risico's en showstoppers? (technisch, financieel, sociaal, proces)

fase Fase 2: Scan
specialisme Organisatie, Techniek, Financieel
antwoord

Betrek vanaf het begin financiële experts bij een collectief initiatief. Dat kan een mede-initiatiefnemer zijn, maar als er grote belangen op het spel komen te staan, is het raadzaam om ook een onafhankelijk financieel expert aan te trekken en in de planontwikkeling een key positie te laten innemen. Zeker als er risicodragend geïnvesteerd moet worden in de ontwikkeling van duurzame bronnen en netten, is het zaak om het risico voor de particuliere energiegebruikers te minimaliseren en behalve dat de leveringszekerheid gegarandeerd moet worden, zullen ook financiële risico’s afgedekt moeten worden.  


Andere veel gestelde vragen in category Fase 2: Scan: