Veelgestelde vraag

26. Hoe financieren we de planfase ?

fase Fase 2: Scan
schaal Flat/blok, Straat, Buurt, Wijk, Huis
specialisme Financieel
antwoord

Afhankelijk van de schaal kost de planfase tussen de €15.000 - €200.000. De gemeente subsidieert tot €150.000 via de regeling voor Duurzame Initiatieven en initiatiefnemers wordt gevraagd ook een eigen bijdrage te leveren in uren of geld.

Daarnaast biedt de provincie Noord Holland ook een subsidie voor duurzaamheidsinitiatieven vanuit burgercollectieven, deze subsidie is bedoeld voor het activeren en verbreden van het burgercollectief, bijvoorbeeld:
• zaalhuur ten behoeve van een informatiebijeenkomst over aanstaande en lopende projecten;
• inhuur van deskundigen voor advies en realisatie van duurzaamheidsinitiatieven;
• inzet van apparatuur die noodzakelijk is voor de uitvoering van projecten;
• kosten voor training van vrijwilligers die een rol spelen bij de uitvoering van projecten bedoeld om de kwaliteit van de uitvoering te verhogen.

Belangrijk bij subsidieaanvragen is dat het projectplan in een bredere aanpak van de gemeente (of het Rijk) moet passen. De Routekaart Amsterdam Klimaat Neutraal geeft kort aan hoe de gemeente Amsterdam de reis ziet en in de subsidiecriteria kun je meer lezen over de voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen.             


Andere veel gestelde vragen in category Fase 2: Scan: