logo
Hallo <voornaam>,

Goedemiddag en welkom bij de nieuwsbrief van en voor Amsterdam koploper schone energie!

Afgelopen donderdag stond het eerste Energieontbijt van 2021 onder andere in het teken van koplopers. Drie koplopers deelden hun ervaringen over het opzetten en de status van hun project, inspirerend en leerzaam. Lees het verslag en kijk het ontbijt terug via onze site (zie onderstaand bericht in deze nieuwsbrief). Komend jaar gaan we de koploperprojecten meer onder de aandacht brengen zodat we van elkaar te leren en vooral elkaar inspireren. Hiervoor maken we project factsheets. Deze worden op de website en via social media met jullie gedeeld. Als eerste project factsheet hebben wij het Oostelijk Havengebied (OHG), zie onderstaand bericht.

De Energiecommissie OHG, een platform van actieve bewoners in het OHG, is bezig met een onderzoek naar schone vormen van energie(opwekking) in hun buurt. Het woord aan Marian Prins, projectleider warmte van OHG.
Het Oostelijk Havengebied (OHG) telt ongeveer 10.000 woningen en daarnaast bedrijven, winkels, hotels enzovoort. Het merendeel is gebouwd vanaf 1995, maar er zijn ook oude gebouwen zoals het Lloydhotel en de verbouwde pakhuizen. Ruim 4.000 woningen en bedrijven stoken nu op gas. De rest heeft stadsverwarming of een WKO.
Binnen onze Energiecommissie hebben we 4 werkgroepen: warmte, zon/elektriciteit, publiciteit en database gebouwen. Voor Warmte richten we ons op de woningen met gas. Volgens de gemeentelijke Transitievisie Warmte is onze wijk na 2030 aan de beurt en ligt aansluiten bij Vattenfall voor de hand. Wij willen liever eerder en bovendien een duurzaam warmtenet. Bij onze burger BuurtTOP hebben we uitgangspunten geformuleerd: de warmtevoorziening moet duurzaam, betaalbaar, financierbaar en comfortabel worden. Met de haven ligt aquathermie voor de hand, maar wellicht zijn er meer duurzame en betaalbare mogelijkheden.
Sinds sept 2020 werken we met subsidie van de gemeente aan de ‘Verkenningsfase’. Met een huis-aan-huiskrant, maandelijkse nieuwsbrief, webinars en gesprekken proberen we zoveel mogelijk bewoners en eigenaren te informeren en te betrekken. Inmiddels hebben 18 organisaties zoals VvE’s, woningcorporaties en huurderscommissies een intentieverklaring getekend. Tegelijk proberen we onze database gebouwen te vullen met onder meer technische gegevens, eigendomssituatie en contactpersonen.

We zijn nu startklaar voor de volgende fase: het haalbaarheidsonderzoek. Dit moet laten zien of een duurzame en betaalbare warmtevoorziening mogelijk is en wat de kosten, keuzes, voorwaarden en gevolgen zijn. We hebben aan 6 bureaus gevraagd om op basis van onze gegevens en ideeën een eerste voorstel voor hun aanpak te doen. Vervolgens gaan we met 2 of 3 bureaus verder in gesprek, vragen we offertes en maken we een keuze. Tegelijk hebben we overleg met de gemeente over de precieze voorwaarden voor subsidie en moeten we kijken hoe we de vereiste cofinanciering regelen. In februari/maart hopen we de subsidieaanvraag te kunnen doen zodat we dit voorjaar verder kunnen.

Mooie ontwikkeling in Oost en we blijven elkaar helpen, ook vanuit 02025 community !

PS: Als je toch op onze 02025.nl site bent, check dan ook onze enquête (zie hieronder bericht bij de activiteiten). Deel jouw mening en ideeën voor 31 januari! Dank alvast

Namens het team 02025
John van Gelder

Nieuwe activiteiten de komende 19 dagen
foto
Masterclass Coöperatieve Warmte
vrijdag 22 januari 2021 13:00 uur

Ook in het nieuwe jaar staat het Servicepunt voor jullie klaar en organiseren we weer een aantal (digitale) evenementen. In januari staat het thema coöperatieve warmte centraal. Samen met de Vereniging van Energiecoöperaties en Initiatieven in Noord-...
foto
Enquête Platform 02025
zondag 31 januari 2021 0:00 uur

Fijn dat je lid bent van de community van 02025. Graag willen we jou een paar vragen stellen over het platform: www.02025.nl Dit platform wordt al een tijd gebruikt, en we vragen jou nu of je mee wilt denken en suggesties wilt doen hoe we dit platfo...
foto
Kennissessies "Rekenen met Energie" door Frans Debets
elke Woensdag 20:00 uur

Als je geïnteresseerd bent in de energietransitie en beter wilt begrijpen hoe het zit met al die verschillende begrippen en technieken dan is deze serie workshops iets voor jou. In 6 korte bijeenkomsten van ca.45 minuten (+ tien minuten napraten) wor...
Nieuwe projecten
foto
Zonnepanelen VVE met plat dak

We zijn een kleine VVE met 9 (koop)appartementen in een oud schoolgebouw en gymlokaal met een gemeenschappelijk plat dak in Betondorp, een beschermd stadsgezicht. Alle appartementen grenzen aan het dak. Doel: het plaatsen van zonnepanelen mogelijk ma...
Overige berichten
02025 Project factsheet "Oostelijk Haven Gebied

Komend jaar gaan we bij 02025 de koploperprojecten (nog) meer onder de aandacht brengen zodat we van elkaar te leren en vooral elkaar inspireren. Hiervoor maken we project factsheets. Deze worden op de website en via social media met jullie gedeeld ....
Kansen voor kleine windturbines bij waterschappen

beste mensen, Onlangs heb ik, in opdracht van STOWA (Stichting toegepast Onderzoek Waterschappen), en in samenwerking met bureau Wing (landschapsarchitecten), een rapport gemaakt over de kansen voor toepassing van kleine windturbines bij waterschappe...
Wie weet een goede partij voor het laten plaatsen van zonnepanelen?

Onze kleine VVE zoekt een goede partij voor het laten plaatsen van zonnepanelen. Naast het financiële aspect speelt dat het een historisch gebouw is. Het technische aspect (waar moet de dakdoorvoer bij de verschillende appartementen komen - panelen k...
Verslag Energieontbijt #139: Happy New Year!

Het eerste energieontbijt van 2021 stond in het teken van koplopers. Drie koplopers vertelden over hun ervaringen als koplopers in duurzaamheid in Amsterdam. Toevalligerwijs kwamen alle drie koplopers uit het oosten van Amsterdam. Voor de algemene pr...
Nog iets te vieren? Meld het dan! We bedenken een feestje!

Al jaren is dit onze vrolijke strategie... we maken schone energie - zelf op ons eigen dak of samen op een gedeeld dak en dan... champagne!   WE VIEREN ELKE NIEUWE BAAN, ELKE SCHOON OPGEWEKTE KWH, ELK NIEUW DAK MET PANELEN En nu voegden we er iets aa...
Nieuwe reeks webinars voor VvE’s en eigenaar-bewoners

Ook in 2021 organiseren we webinars voor eigenaar-bewoners en besturen over de Vereniging van Eigenaren (VvE) in Amsterdam. Verschillende onderwerpen, van groen MJOP tot het huishoudelijk reglement, van aardgasvrij tot verbouwingen en van vergaderen ...
Reservefonds per 1 januari 2021 verplicht voor alle VvE’s

Per 1 januari 2021 moeten Verenigingen van Eigenaren (VvE) verplicht sparen voor toekomstig onderhoud. Deze nieuwe verplichting is in de wet geregeld en geldt voor alle VvE’s. De VvE mag zelf kiezen of zij sparen op basis van een meerjarenonderhoudsp...
foto
Coöperatieve Wind op Zee voor groot Amsterdam

Wie doet er mee?  De bouw van grote windparken op zee is een uitdagende opgave. En toch is het m.i. de meest eenvoudige manier om de Amsterdamse energie­voorziening schoner te maken. En ... windmolens op zee leveren meer op dan duurzame energie allee...


Wil je ook in deze nieuwsbrief staan? Plaats jouw informatie dan ook op 02025.

Stuur deze nieuwsbrief svp door aan mensen die je kent, die ook interesse hebben in Groot Amsterdam - Koploper Schone Energie.

Afmelden?
Gebruik deze link. Of beantwoord deze e-mail en geef ons aan wat je wilt.